woensdag 6 mei 2015

Regressiekanaal

Regressiekanaal

Een regressiekanaal wordt gevormd door een regressielijn door een serie koersen te trekken en parallel hieraan lijnen door de punten met de grootste afstand tot de regressielijn te tekenen.


regressiekanaal

In de afbeelding is rode lijn de regressielijn en de zwarte lijnen de steun- en weerstandslijnen.

In onderstaande afbeeldingen zien we nog een tweetal praktijkvoorbeelden:


regressiekanaalregressiekanaal

Gebruikte begrippen in regressiekanaal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

regressielijn
  ... een regressielijn is de lijn die een aantal punten in een grafiek het beste benadert met andere woorden de som...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer