woensdag 6 mei 2015

Geïndividualiseerde effecten

Geïndividualiseerde effectenOnder Geïndividualiseerde effecten verstaan we effecten waarvan de bank van ieder individueel stuk d.m.v. het stuknummer vastlegt aan welke cliënt dat stuk toebehoort. Deze nummerbinding aan een cliënt is nodig voor bepaalde handelingen.

Een goed voorbeeld van geïndividualiseerde effecten waren de vroegere premieobligaties waarbij een cliënt een prijs kon winnen als hij een stuk met een bepaald stuknummer bezat.