woensdag 6 mei 2015

Executoriale verkoop van effecten

Executoriale verkoop van effectenOnder het begrip Executoriale verkoop van effecten ofwel executie van effecten verstaan we de openbare verkoop die in de Effectenbeurs in een voor het publiek toegankelijke ruimte wordt gehouden.

De Executoriale verkoop wordt ruim van te voren schriftelijk aangekondigd op de daarvoor bestemde plaatsen in de Effectenbeurs en geschiedt bij opbod.

Dit wordt geregeld door twee speciale met de verkoop belaste beëdigde commissionairs.
Gebruikte begrippen in executoriale verkoop van effecten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
executie
  ... met het juridische begrip executie in het engels foreclosure genoemd bedoelen we het ten uitvoerleggen van een vonnis van een...Lees meer
openbare verkoop
  ... de openbare verkoop wordt ook wel genoemd veiling genoemd het is een verkoop op een voor alle toegelaten personen toegankelijke...Lees meer