zaterdag 9 mei 2015

direct deal

Direct dealEen direct deal is een effectentransactie die wordt afgesloten tussen twee partijen zonder de tussenkomst van een hoekman.

Dit soort "direct deal" transacties mag slechts gedaan worden als het transactiebedrag boven een bepaald minimum uitkomt en heeft als voordeel dat de kosten die de hoekman normaliter in rekening brengt, niet betaald hoeven te worden.
Gebruikte begrippen in direct deal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effectentransactie
  ... een effectentransactie is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank commissionair...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer