zaterdag 16 mei 2015

Commercial paper

Commercial paperEen commercial paper, vaak afgekort aangeduid met CP, is een kortlopende (maximaal 2 jaar) obligatie in meestal zeer grote coupure.

Uitgave door niet-kredietverlenende instellingen


Commercial papers worden uitgegeven door niet-kredietverlenende instellingen zoals gemeenten of grote ondernemingen.

Ze zijn alleen op de markt te brengen door grote ondernemingen die door de markt als voldoende kredietwaardig worden ingeschat.

Een commercial paper heeft geen enkele vorm van garantie


Een commercial paper heeft namelijk geen enkele vorm van garantie zoals bijvoorbeeld een deposito die wel heeft via het depositogarantiestelsel.

Gebruikte begrippen in commercial paper


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
paper
  ... met de engelse term paper wordt in de beurswereld het algemeen een effect aangeduid...Lees meer

Begrippen waar commercial paper in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer