dinsdag 5 mei 2015

Bewaarneming (open)

Bewaarneming (open)Onder open bewaarneming verstaan we een vorm van het bewaren van effecten waarbij de bewaarder een bewaarplaats beschikbaar stelt en naast het bewaren van de effecten in een depot tevens bevoegd is alle andere handelingen te verrichten die samenhangen met het effectenbezit.
Gebruikte begrippen in open bewaarneming


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bewaarplaats
  ... onder een bewaarplaats verstaan we een plaats waar effecten of andere waardepapieren worden bewaard als het om tastbare stukken gaat...Lees meer
depot
  ... het begrip depot kent meerdere betekenissen 1 een stallingsmogelijkheid voor geld er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer