dinsdag 5 mei 2015

beursemployee

BeursemployeeOnder een beursemployee verstaan we een beursbediende die niet zelf over een machtiging voor de beurshandel beschikt maar die de beursleden van de Vereniging voor de Effectenhandel en de overige beursgemachtigden op verschillende manieren behulpzaam is op de Amsterdamse Effectenbeurs.

Het is een beursemployee niet toegestaan om transacties in effecten af te sluiten.

Vertalingen van beursemployee

Engels:   stock exchange employee


Gebruikte begrippen in beursemployee


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurshandel
  ... de officiële beurshandel is de handel in genoteerde fondsen tijdens de normale handelsuren...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
machtiging
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer