dinsdag 5 mei 2015

Beursboekje

BeursboekjeBoekje, waarin vroeger door een ”beurslid Vereniging voor de Effectenhandel of "beursgemachtigde de door hem of haar uitgevoerde orders met vermelding van koers(en) werden vermeld, alsmede de tegenpartij.

Aan de hand van dit boekje werden de affaires overgenomen in de administratie.

Het beursboekje is alleen nog een stukje nostalgie voor de oudere werknemers van de beurs. Het is uiteraard door de verregaande automatisering van de beurs volledig verdwenen, hoewel de functionaliteit natuurlijk nog in de computersystemen aanwezig is.

Vertalingen van beursboekje

Engels:   stock exchange transactions book

Gebruikte begrippen in beursboekje


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer