dinsdag 5 mei 2015

beursbelasting

BeursbelastingMet de term beursbelasting bedoelen we de belasting die verschuldigd is bij de aan- en verkoop van effecten door een effectenhandelaar.

De beursbelasting is verschuldigd op het moment dat de nota inzake de aan- of verkoop van effecten aan de client uitgereikt dient te worden.

Over transacties waarmee effecten voor het eerst in omloop worden gebracht en over transacties in schatkistbiljetten en schatkistpromessen is geen beursbelasting verschuldigd.

Vertalingen van beursbelasting

Engels:   stock exchange tax
Gebruikte begrippen in beursbelasting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer

Begrippen waar beursbelasting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

transactie op nettobasis
  ... het transactiereferentienummer is een uniek verwijzingsnummer van een bericht binnen het swiftverkeer...Lees meer