woensdag 6 mei 2015

bericht van (niet-) uitgevoerde order

Bericht van (niet-) uitgevoerde order


Onder een bericht van (niet-)uitgevoerde order verstaan we een bericht van de bank waarmee de client wordt ingelicht dat zijn order wel, dan wel juist niet is uitgevoerd.

De order is daarmee ook direct vervallen.

In het algemeen wordt er in een later stadium een meer gespecificeerde nota opgemaakt.

Gebruikte begrippen in bericht van niet uitgevoerde order


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer