zondag 3 mei 2015

Belastingen op productie en invoer

Belastingen op productie en invoerDe belastingen op productie en invoer zijn alle door bedrijven en de overheid afgedragen belastingen die niet worden geheven op hun winst of vermogen.

Deze worden vaak direct doorberekend aan de consumenten.

Voorbeelden van de belastingen op productie en invoer zijn de BTW en accijnzen.

Gebruikte begrippen in belastingen op productie en invoer


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer