zondag 10 mei 2015

bedriegelijke bankbreuk

bedriegelijke bankbreukOnder bedriegelijke bankbreuk verstaan we een strafbaar feit dat is gepleegd door een failliet die bijvoorbeeld schulden heeft verzonnen of bezittingen heeft verzwegen.

Ook kunnen er zaken zijn weggeschonken of tegen een te lage prijs verkocht.

Het bevoordelen van een bepaalde crediteur op een moment dat hij wist dat een faillissement onvermijdelijk was valt eveneens onder bedriegelijke bankbreuk

Tot slot rekent men ook het feit dat de failliet zijn boekhouding en bijbehorende bescheiden niet in ongeschonden staat kan verstrekken hier ook onder.

Vertalingen bedriegelijke bankbreuk

Engels:  fraudulent bankruptcy insolvency

Gebruikte begrippen in bedriegelijke bankbreuk


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer