zondag 19 april 2015

Terminal wealth relative

Terminal wealth relativeDe term Terminal wealth relative ofwel TWR komt uit de moneymanagement technieken en is de verhouding van het gerealiseerde kapitaal met het oorspronkelijke beginkapitaal.

Stel dat het eindkapitaal €12500 bedraagt en we met €1000 begonnen zijn dan is de terminal wealth relative 12500/1000 = 12,5

Gebruikte begrippen in terminal wealth relative


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer