maandag 27 april 2015

dealer option

dealer optionMet een dealer option wordt in de goederentermijnhandel een optie bedoeld op een onderliggende waarde die niet op een beurs wordt genoteerd.

De koper van een dergelijke dealer option is dan ook volledig op de betrouwbaarheid van de schrijver van de optie aangewezen aangezien er natuurlijk geen vaste regels voor deze handel zijn.
Gebruikte begrippen in dealer option


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
dealer
  ... een dealer op de beurs is een handelaar die uit kleine verschillen tussen biedkoersen en laatkoersen winst tracht te maken...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optie aangewezen
  ... we spreken van aangewezen worden als een schrijver van een calloptie wordt geselecteerd om zijn verkoopplicht na te komen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer