woensdag 22 april 2015

Legitimatiepapier

LegitimatiepapierEen legitimatiepapier is een document waarbij de betrokken partijen zijn overeengekomen dat voor het bewijs van het bestaan van de vordering dit document het enige bewijs is;

De debiteur die te goeder trouw is kan, voldoenend aan eventuele andere wettelijke vereisten, bevrijdend betalen aan de houder van het document.

Voorbeelden van een legitimatiepapier zijn een wissel en een ceel.
Gebruikte begrippen in legitimatiepapier


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer