zondag 19 april 2015

Periodiek afschrift

Periodiek afschriftFinanciële verantwoording door een bank van de voor een rekeninghouder gedurende een bepaalde periode verrichte mutaties.Ook wel dagafschrift genoemd. Door de populariteit van elektronisch betalen is dit afschrift in hoog tempo aan het verdwijnen. Het voorbeeld van de postbank is met de postbank zelf al vele jaren verdwenen.
Gebruikte begrippen in periodiek afschrift


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
dagafschrift
  ... onder het begrip dagafschrift verstaan we de dagelijks op elkaar aansluitende financi ële verantwoording door een bank van de voor...Lees meer