zondag 19 april 2015

overrente

OverrenteDe term overrente komt uit de pensioenwereld en slaat op de situatie dat een pensioenfonds meer geld binnenkrijgt uit de beleggingen dan voor het uitkeren van de pensioenen volgens de normale berekeningen nodig is.

Soms wordt deze overrente teruggesluisd naar de deelnemers maar ook wordt deze aan een zogenaamde overrentereserve toegevoegd.
Gebruikte begrippen in overrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer

Begrippen waar overrente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

code rendement en risico
  ... de levensverzekeraars hebben een code opgesteld voor de voorlichting over beleggingsrendement en risico die de code rendement...Lees meer
contante rentekorting
  ... de contante rentekorting is een term uit de pensioenwereld een eenmalige verrekening van een deel van de overrente die...Lees meer