maandag 6 april 2015

defined contribution scheme

Defined contribution schemeEen defined contribution scheme uit de pensioenwereld: pensioensysteem waarbinnen de hoogte van de door werknemers en werkgevers te betalen premies wordt vastgelegd, zonder dat de hoogte van het uit te keren pensioen wordt afgesproken.