zondag 19 april 2015

defined benefit scheme

Defined benefit schemeDe term defined benefit scheme komt uit de pensioenwereld.

Het is een pensioensysteem waarbinnen een pensioen van een bepaalde hoogte wordt afgesproken en waarbij de werkgever verplicht wordt extra premie bij te dragen als de beleggingsopbrengsten niet voldoende zijn om het afgesproken pensioen uit te keren.
Gebruikte begrippen in defined benefit scheme


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer