maandag 27 april 2015

intrinsieke waarde van een onderneming

Intrinsieke waarde van een ondernemingDe Intrinsieke waarde van een onderneming is de waarde die gelijk is aan het verschil tussen de op de balans opgenomen activa en het vreemd vermogen.

Voorwaarde daarbij is wel dat de activa tegen hun werkelijke waarde zijn opgenomen.

Bij de berekening van de intrinsieke waarde moet daarom rekening worden gehouden met de waarderingsmethode van de activa
Gebruikte begrippen in intrinsieke waarde van een onderneming


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer