maandag 20 april 2015

externe verslaggeving

externe verslaggevingOnder de externe verslaggeving verstaan we alle documentatie en informatie die een organisatie al dan niet verplicht doet toekomen aan stakeholders en met name allerlei overheidsinstanties.

Tegenwoordig wordt internet veel ingezet voor de externe verslaggeving.
Gebruikte begrippen in externe verslaggeving


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
stakeholders
  ... de stakeholders zijn alle personen en ondernemingen die direct betrokken zijn bij een onderneming en die profijt of schade hebben...Lees meer