maandag 20 april 2015

ziekenfondswet

ZiekenfondswetDe ziekenfondswet was een werknemersverzekering die werknemers met een inkomen beneden de loongrens de verzekerde kosten van medische verzorging vergoedt.

Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn de ziekenfondswet en de daaruit voorvloeiende regelingen komen te vervallen
Gebruikte begrippen in ziekenfondswet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
loongrens
  ... de loongrens was voorheen het brutojaarloon waar beneden een werknemer verplicht verzekerd was krachtens de ziekenfondswet...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer
werknemersverzekering
  ... een werknemersverzekering is een sociale verzekering die alleen geldt voor mensen in loondienst zoals de ww zw wao zfw...Lees meer

Begrippen waar ziekenfondswet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer