maandag 6 april 2015

winstinflatie

WinstinflatieWinstinflatie is een vorm van inflatie die ontstaat als ondernemingen hun prijzen verhogen met het verhogen van de eigen winst als enige doel.

Er wordt dan niet meer geproduceerd maar wel tegen hogere kosten. Inflatie is dan het onvermijdelijke gevolg.
Gebruikte begrippen in winstinflatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar winstinflatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer