maandag 20 april 2015

Uitvoeringsprovisie niet-ingezetene

Uitvoeringsprovisie niet-ingezeteneOnder de zogenaamde uitvoeringsprovisie niet-ingezetene verstaan we een vergoeding voor het overmaken van een bedrag naar een bankrekening die in het buitenland door een niet-ingezetene wordt aangehouden ten laste van de rekening van een niet-ingezetene.
Gebruikte begrippen in uitvoeringsprovisie niet-ingezetene


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
ingezetene
  ... volgens de nederlandse wetgeving wordt onder een ingezetene verstaan 1 natuurlijke personen die in nederland in het bevolkingsregister zijn opgenomen...Lees meer