zondag 19 april 2015

rentenummer

RentenummerOnder een rentenummer verstaan we de vermenigvuldiging van het aantal dagen dat een bedrag rentedragend is met dat bedrag, en dan gedeeld door 100.

De formule voor een rentenummer is dus

aantal dagen x bedrag / 100

Het rentenummer wordt ook wel renteproduct genoemd.