maandag 27 april 2015

renteindex

renteindexOnder de renteindex verstaan we een indicering van het verloop van de rente.

Hiervoor wordt bijvoorbeeld het gemiddelde rendement van een aantal staatsleningen gehanteerd.

Een lening waarvan de rente is gekoppeld aan een bepaalde renteindex kent dus geen vast rentetarief maar het gaat op en neer met de index waaraan de rente gekoppeld is.
Gebruikte begrippen in renteindex


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer