zondag 19 april 2015

Protectie

ProtectieProtectie betekent letterlijk bescherming (denk aan het engelse "to protect"). Als we spreken over protectie dan hebben we het over het beschermen van de eigen industrie door de overheid van een land. Dit kan op vier verschillende manieren:

1. Invoerheffingen
2. Invoerquota.
3. Exportsubsidies.
4. Non-tarifaire maatregelen. (bijvoorbeeld het stellen van absurde eisen aan in te voeren producten).


Gebruikte begrippen in protectie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer

Begrippen waar protectie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

antidumpingprocedure
  ... Onder de anti dumping procedure verstaan we het feit dat de world trade organization ofwel wto verbiedt dat...Lees meer
kredietderivaat
  ... een kredietderivaat is een financieel instrument waarmee een partij die de protectiekoper wordt genoemd het kredietrisico op een andere partij...Lees meer