zondag 19 april 2015

Pari passu clausule

Pari passu clausuleOnder een Pari passu clausule verstaan we een clausule in een overeenkomst van een geldlening waarbij de geldgever bedingt dat indien de debiteur aan andere geldgevers zekerheid verschaft, dan wel aan deze vervroegd aflost, hij een soortgelijke zekerheid c.q. aflossing eveneens aan deze geldgever zal verstrekken.
Gebruikte begrippen in pari passu clausule


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
pari
  ... pari is de situatie van het gelijk of nagenoeg gelijk zijn van de termijnkoers van een vreemde valuta aan de...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer