maandag 27 april 2015

Pand endossement

Pand endossementEen Pand endossement is een vorm van endossement waarbij de tekst ‘waarde tot pand' of enige soortgelijke vermelding is opgenomen waarmee een waardepapier aan order als zekerheid aan een schuldeiser voor zijn vordering wordt overgedragen.

De houder van een dergelijk waardepapier kan alle daaruit voortvloeiende rechten uitoefenen.
Gebruikte begrippen in pand endossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

endossement
  ... onder een endossement verstaan we een door de houder opgestelde en ondertekende verklaring van overdracht...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer