zondag 19 april 2015

onderbezettingsverlies

OnderbezettingsverliesBij een onderbezettingsverlies is er sprake van een situatie waarbij de werkelijke bezetting van de productiecapaciteit lager is dan de normale capaciteit of de capaciteit waar bij de budgettering rekening mee was gehouden.

Dit onderbezettingsverlies kan bijvoorbeeld te maken hebben met uitval van machines, leveringsproblemen met grondstoffen en dergelijke.
Gebruikte begrippen in onderbezettingsverlies


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

budgettering
  ... onder budgettering verstaan we het opstellen van een budget volgens van tevoren afgesproken regels. deze regels bepalen de toegestane afwijkingen de...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer