maandag 27 april 2015

onder gewoon voorbehoud

onder gewoon voorbehoudDe term onder gewoon voorbehoud of afgekort OGV wil zeggen dat een negotiërende bank een voorbehoud maakt om het voor een wissel uitbetaalde bedrag terug te vorderen als die wissel (of eventueel een cheque) niet te innen blijkt.

In feite is er sprake van een soort voorschot van de bank en die wil niet met de eventuele schade blijven zitten.
Gebruikte begrippen in onder gewoon voorbehoud


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar onder gewoon voorbehoud in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


OGV
  ... de term onder gewoon voorbehoud of afgekort ogv wil zeggen dat een negotiërende bank een voorbehoud maakt om...Lees meer
ondergewoon voorbehoud afrekening
  ... de term onder gewoon voorbehoud afrekening wordt meestal afgekort tot "ogvafrekening"...Lees meer
negotiëren
  ... negotiëren houdt gewoonlijk in dat een bank documentaire wissels koopt overneemt onder negotiatiekredieten gebeurt de negotiatie onder gewoon voorbehoud tenzij...Lees meer