zondag 5 april 2015

omzetbelasting

OmzetbelastingDe omzetbelasting is een vorm van belasting die alle consumenten opbrengen via de prijzen van producten.

Ondernemers berekenen deze door in hun verkoopprijs en dragen deze belasting af aan de belastingontvanger. Uiteindelijk betaalt alleen de particuliere consument BTW.

In Nederland is dit namelijk de de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

De omzetbelasting kent verschillende

Gebruikte begrippen in omzetbelasting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
herbeleggen
  ... Op de juiste manier herbeleggen wordt bij trading als één der allerbelangrijkste factoren voor toekomstig succes gezien...Lees meer
toegevoegde waarde
  ... de toegevoegde waarde is de marktwaarde van de omzet minus de waarde van de gekochte en verbruikte grond en...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar omzetbelasting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

belastingillusie
  ... Onder het begrip belastingillusie verstaan we het verschijnsel dat belastingbetalers altijd het idee hebben dat ze minder...Lees meer
indirecte belastingen
  ... het is de bedoeling dat indirecte belastingen drukken op een ander dan diegene die de belastingaanslag krijgt...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer
wet ketenaansprakelijkheid
  ... de wet ketenaansprakelijkheid houdt in dat de hoofdaannemer aansprakelijk is voor de afdracht van de door zijn onderaannemer verschuldigde...Lees meer