maandag 6 april 2015

nominale cijfers

Nominale cijfersDe nominale cijfers zijnde cijfers zoals ze uitgedrukt in euro's luiden.

Om een vergelijking met andere jaren mogelijk te maken is het vaak nuttig zulke cijfers te corrigeren voor de inflatie, zodat gewerkt wordt met reële cijfers.

Dit proces wordt defleren genoemd.
Gebruikte begrippen in nominale cijfers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

corrigeren
  ... in de beleggerswereld spreken we van corrigeren als ofwel individuele effecten ofwel de markt als geheel een flinke daling correctie doormaakt...Lees meer
defleren
  ... defleren gebeurt om cijfers in een tijdreeks beter vergelijkbaar te maken het defleren is het gemakkelijkst te verklaren aan de...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer