maandag 27 april 2015

Monetaire kredietbeheersing

Monetaire kredietbeheersingOnder Monetaire kredietbeheersing verstaan we de beïnvloeding door monetaire autoriteiten van de omvang van de totale kredietverlening of onderdelen daarvan.

Van directe beïnvloeding is sprake als kredietplafonds worden ingesteld met als sanctie op overschrijding het verplicht aanhouden van een renteloos strafdeposito, dan wel als plafonds worden gesteld aan de kredietverlening welke niet uit lange passiva wordt gefinancierd, .

Indirecte beïnvloeding is mogelijk door voorschriften omtrent balansverhoudingen zoals een minimale omvang van liquide middelen ten opzichte van andere activa of van bepaalde passiva

Wanneer bepaalde onderdelen van de totale kredietverlening worden beheerst, is van een selectieve kredietbeheersing sprake.
Gebruikte begrippen in monetaire kredietbeheersing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
passiva
  ... een passieve beleggingsstrategie is een strategie die erop gericht is een effectenportefeuille met een bepaalde begrensde risicograad te selecteren...Lees meer

Begrippen waar monetaire kredietbeheersing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

monetairekredietbeheersing
  ... onder monetaire kredietbeheersing verstaan we de beïnvloeding door monetaire autoriteiten van de omvang van de totale kredietverlening of onderdelen...Lees meer