woensdag 22 april 2015

Lastenverlichting

LastenverlichtingMet de in de politiek zeer geliefde term lastenverlichting bedoelt men het verlagen van de belastingdruk en premies voor huishoudens en vennootschappen.

In de praktijk komt dit praktisch meestal neer op een verhoging van andere belastingen waardoor de totale belastingdruk vrijwel zonder uitzondering toch weer verder omhoog gaat.
Gebruikte begrippen in lastenverlichting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingdruk
  ... We kennen twee vormen van belastingdruk de gemiddelde belastingdruk hieronder verstaan we het totale bedrag aan verschuldigde belasting als...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
huishoudens
  ... de sector in de economie die bestaat uit alle particuliere huishoudens mensen in zorginstellingen en de bedrijven van zelfstandige ondernemers...Lees meer

Begrippen waar lastenverlichting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

anticylisch beleid
  ... We spreken van een anticylisch beleid als de centrale overheid een economisch beleid voert dat tegen de cyclus van...Lees meer
beleidsintensifering
  ... Onder beleidsintensivering verstaan we sturende acties ten opzicht van de meerjarenbegroting denk bij beleidsintensivering aan zaken als een verhoging van...Lees meer