woensdag 15 april 2015

Introductiebrief

IntroductiebriefEen Introductiebrief is een brief waarmede een bank een cliënt introduceert bij één van haar correspondenten met in deze brief een verzoek opgenomen om haar bancaire diensten ter beschikking te stellen van deze cliënt.

Dit is echter zonder dat de introducerende bank zich aansprakelijk stelt voor de uit deze introductie voortvloeiende verplichtingen.
Gebruikte begrippen in introductiebrief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
correspondenten
  ... de term correspondenten is in gebruik is op meestal verschillende plaatsen of of in andere landen gevestigde banken die met...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer