zondag 19 april 2015

interne arbeidsverdeling

Interne arbeidsverdelingOnder de technische interne arbeidsverdeling verstaan we de specialisatie binnen een bedrijf.

In het algemeen legt een werknemer zich toe op slechts enkele taken binnen het productieproces, om zo een efficient samenwerken mogelijk te maken en een ieder die dingen te laten doen die het best bij hem passen.

De één is directeur van het bedrijf ,een ander doet productiewerk en een derde zit op de administratie
Gebruikte begrippen in interne arbeidsverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsverdeling
  ... Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer
specialisatie
  ... specialisatie is een verbijzondering van bedrijven in horizontale richting waardoor delen van nieuwe bedrijfskolommen ontstaan...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer