zondag 19 april 2015

georiënteerde markteconomie

georiënteerde markteconomieBij een georiënteerde markteconomie beslissen producenten en indirect de consumenten over de benodigde productie, investeringen en de consumptie.

Dit alles wel binnen de grenzen die de overheid  voor  de georiënteerde markteconomie heeft gesteld.
Gebruikte begrippen in georiënteerde markteconomie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
markteconomie
  ... we spreken van een markteconomie als het zogenaamde marktmechanisme het principe van prijsvorming op basis van vraag en aanbod in...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer