woensdag 15 april 2015

Flitslening

FlitsleningEen flitslening is een lening voor een relatief klein bedrag (gemiddeld 230 euro) met een zeer korte looptijd.

Een ander kenmerk is de vaak absurd hoge rente die betaald moet worden.

Ze worden van per internet, email of sms verspreid en geregeld.

Voor leningen die korter dan een maand duren, gelden vanaf 2010 dezelfde toezichtsregels.

Het is de bedoeling dat voor flitskredieten ook de maximale kredietvergoeding van 18 procent gaat gelden.

In Nederland zijn een klein aantal aanbieders actief van flitskredieten.
Gebruikte begrippen in flitslening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer