maandag 6 april 2015

Firmant

FirmantEen firmant is een persoon met een éénmanszaak maar die niet onder eigen naam werkt. Hij gebruikt een aparte handelsnaam om zijn zaak te drijven.

Ook kan het iemand zijn die lid is van een vennootschap onder firma of van een commanditaire vennootschap.
Gebruikte begrippen in firmant


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
handelsnaam
  ... de handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en die ingeval van een eenmanszaak kan afwijken van de...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer