dinsdag 14 april 2015

Financiële vaste activa

Financiële vaste activaOnder de Financiële vaste activa van een bedrijf vallen alle activa met een financieel karakter.

Denk aan deelnemingen, vorderingen op derden en dergelijke.

Kenmerkend voor de financiële vaste activa is dat ze een wat langere looptijd hebben wat bijvoorbeeld bij een betaalrekening niet het geval is.