maandag 20 april 2015

Delivery notice

Delivery noticeDe delivery notice is een geschreven document dat afgegeven wordt door de verkopers van een futurecontract waarin zij hun bereidheid uitspreken om tot fysieke levering over te gaan.

Dit bericht wordt geleverd via het clearinghouse van een grondstoffenbeurs, dat een commodity fysiek geleverd zal gaan worden.

De delivery notice verklaring staat los van de verklaring van een opslagloods dat de goederen beschikbaar zijn of van bericht van verscheping.
Gebruikte begrippen in delivery notice


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

clearinghouse
  ... een clearing house is een centrale instelling onderdeel van een beurs die door tussenkomst de wederzijdse verrekening van vorderingen...Lees meer
commodity
  ... de term commodity wordt in de wereld van de termijnhandel gebruikt voor grondstoffen die in grote hoeveelheden in bulk zoals...Lees meer
delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
fysieke levering
  ... we spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet omdat bijvoorbeeld een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer