maandag 27 april 2015

degenerated banking

Degenerated bankingOnder de term degenerated banking verstaan we het verschijnsel dat de banken aan de daarvoor in aanmerking komende cliƫnten kasgeldleningen op de condities van de geldmarkt gaan verstrekken in een periode waarin er sprake is van een ruime geldmarkt.

Deze faciliteit komt dan naast of de in plaats van het bestaande duurdere rekening-courantkrediet.
Gebruikte begrippen in degenerated banking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer