maandag 20 april 2015

Debiteurensubstitutie

DebiteurensubstitutieMet de term debiteurensubstitutie wordt vervanging van de vordering bedoeld, die bijvoorbeeld een bank op een debiteur heeft door een vordering van die bank op een andere debiteur.

Hoewel dit ingewikkeld klink komt dit al voor als een client die debet staat bij de bank, aan een andere debetclient van diezelfde bank een girale betaling verricht.

Er gaat geld van de ene naar de andere rekening maar er vindt geen geldschepping dan wel geldvernietiging plaats.
Gebruikte begrippen in debiteurensubstitutie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
geldvernietiging
  ... geldvernietiging is het tegengestelde van geldschepping en is dus elke handeling die de maatschappelijke geldhoeveelheid doet afnemen...Lees meer
girale betaling
  ... onder een girale betaling verstaan we een directe overschrijving van de ene bank naar de andere ofwel het saldo...Lees meer