woensdag 22 april 2015

Commissarissenbeloning

CommissarissenbeloningOnder de commissarissenbeloning verstaan we de vergoeding en het tantième zoals die worden toegekend aan een commissaris van de vennootschap.

In het algemeen kunnen de kosten van de commissarissenbeloning volledig ten laste van de fiscale winst worden gebracht.

Indien er sprake is van personen die ook nog een aanmerkelijk belang hebben in het bedrijf zijn er afwijkende regels van toepassing.
Vertalingen van commissarissenbeloning

Engels:  supervisory directors’ emoluments

Gebruikte begrippen in commissarissenbeloning


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissaris
  ... onder commissionairsdwang verstaan we een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer