maandag 27 april 2015

Bouwdepot

BouwdepotBij een bouwdepot wordt de hypotheek op moment van aankoop voor gehele bedrag afgesloten en in een depot gezet.

Vanuit het depot worden betalingen (eerst voor de grond, vervolgens voor de bouwtermijnen) verricht.

Over het bedrag dat aanwezig is in dit depot wordt een rente vergoed die meestal aan de hypotheekrente is gekoppeld.
Gebruikte begrippen in bouwdepot


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bouwtermijnen
  ... onder de bouwtermijnen verstaan we de gedeelten van de koop of aanneemsom die volgens het contract voor een nieuwbouwhuis moeten...Lees meer
depot
  ... het begrip depot kent meerdere betekenissen 1 een stallingsmogelijkheid voor geld er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekrente
  ... de hypotheekrente is het rentepercentage wat aan de bank betaald moet worden voor de hypothecaire lening...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar bouwdepot in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

depot
  ... het begrip depot kent meerdere betekenissen 1 een stallingsmogelijkheid voor geld er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een bouwdepot of premiedepot...Lees meer
bouwfinanciering
  ... onder de bouwfinanciering verstaan we de wijze waarop in termijnen een nieuwbouwhuis wordt betaald...Lees meer
bouwhypotheek
  ... onder een bouwhypotheek verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij de gelden uit de lening op een depotrekening het bouwdepot worden...Lees meer
depotrente
  ... onder depotrente verstaan we de rente die verschuldigd is verkregen wordt door stalling van geld in een depot een voorbeeld...Lees meer