dinsdag 14 april 2015

Bijdragequotiënt

BijdragequotiëntDe bijdragequotiënt is de verhouding van de bijdrage ofwel brutomarge en de opbrengst van een bepaald product.
Gebruikte begrippen in bijdragequotient


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
brutomarge
  ... de brutomarge geeft inzicht in het feit of een onderneming in staat is om prijsdalingen op te vangen...Lees meer