dinsdag 14 april 2015

Back to back krediet

Back to back kredietOnder een Back to back krediet verstaan we een constructie van een tweetal documentaire kredieten waarbij het ene dient als een soort van dekking voor het andere.

In plaats van een documentatie krediet als dekking wordt ook wel een deposito gebruikt.

Dan spreekt men ook wel van een geld-tegen-geldkrediet.

Gebruikte begrippen in back to back krediet


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

back to back
  ... Onder back to back verstaan we de constructie waarbij een bedrijf geld leent en dit meteen weer uit...Lees meer
deposito
  ... op een depositio zetten is het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer