zondag 19 april 2015

audit committee

Audit committeeOnder het begrip Audit committee verstaan we een commissie binnen een bedrijf die controleert of de financiële administratie volgens de gangbare normen en regels wordt gevoerd.

Gebruikte begrippen in auditcommittee


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer