maandag 6 april 2015

stakeholder's value

stakeholder's valueDe stakeholder's value is het belang van een onderneming bij alle belanghebbenden zoals personeel, geldschieters, leveranciers, afnemers en staat tegenover shareholder's value waarbij alleen naar de waarde voor de aandeelhouders wordt gekeken.
Gebruikte begrippen in stakeholder's value


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer